KoruPokaz masażu i tańców MA-URI®

Miejsce: Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2Pokaz jest ukonorowaniem projektu zrealizowanego w ramach programu unijnego Grundtvig Workshops. W tym niepowtarzalnym show oprócz praktyków MA-URI wystąpią także mieszkańcy Danii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Węgier, Litwy i innych krajów europejskich, którzy przyjechali do Polski aby wziąć udział w specjalnie przygotowanym na tę okazję warsztacie Dancing with your Dreams.

 

O projekcie „Dancing with Your Dreams”

 

Projekt ‘Dancing with Your Dreams” jest realizowany w ramach programu unijnego Grundtvig Workshops przez Fundację Miejsce Kobiet.

 

Ogólną ideą tego programu jest zachęcenie dorosłych mieszkańców krajów EU do samorozwoju i ciągłego kształcenia. Grundtvig Program ma także pomagać w integracji krajów będących członkami EU a także ma służyć wymianie kulturowej.

 

W ramach tego projektu organizujemy warsztat „Dancing with Your Dreams”, który będzie odbywał się w Polsce między 22 a 28 maja 2011. Będzie w nim uczestniczyć 16 osób z różnych krajów Europy m.in. z Danii, Hiszpanii, Niemiec, Węgier, Rumunii i Włoch. Pierwsze cztery dni uczestnicy spędzą nad Biebrzą w pięknym pensjonacie „Zagroda Kuwasy” następnie przyjadą do Warszawy aby zobaczyć miasto i wystąpić w pokazie tańców i masażu MA-URI®. Pokaz został wcześniej przygotowany przez grupę praktyków i trenerów MA-URI®.

 

Celem warsztatu Dancing with Your Dreams” jest zapoznanie uczestników z ogólnymi zasadami MA-URI® oraz z medytacyjnymi tańcami MA-URI® jako narzędziem samorozwoju, zwiększenie świadomości ciała, nauka docierania do wewnętrznych zasobów kreatywności, pasji oraz radości. Na warsztacie zostaną także przedstawione alternatywne sposoby komunikacji, wyrażania siebie a także radzenia sobie ze stresem.

 

W ciągu pierwszych czterech dni warsztatu uczestnicy nauczą się skąd czerpać inspirację, jak wzbudzać pasję i odwagę w realizacji swoich marzeń. Jak pracować ze swoimi przekonaniami, które przeszkadzają w ich realizacji i jak wzmacniać te pozytywne, które pomagają w spełnieniu i realizacji celu. Program jest tak pomyślany aby wzmocnił w uczestnikach umiejętności budowania zespołu, współpracy i dążenia do wspólnego celu, którym będzie ich udział w MA-URI® Show ostatniego dnia warsztatów.

 

27 maja 2011, godzina 1900

WSTĘP WOLNY

W górę